Finans Muhasebe

 • Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi

  Müşteri ve Tedarikçilerinizin borç, alacak, bakiye takibini yapın. Borç alacak kapama işlemleri ile bakiye yaşlandırmalarınızı görün. Dinamik kredi limitleri belirleyin ve kredi limit aşım kontrolleri koyun.
 • Banka İşlemleri ve Entegrasyonları

  Banka kredi kartı POS geri dönüşleri, MT940 dosya formatıyla banka işlemleri, banka kredileri, bankaya verilen ödeme talimatlarıyla banka işlemlerinizi kontrollü bir şekilde yönetin
 • e-Fatura

  Nebim V3 E-Fatura uygulamaları ile; peraknede ve toptan e-fatura süreçleriniz birlikte çalıştığınız özel entegratörler ile entegre yürütebileceğiniz gibi (BIMSA, eFinans, ING), alternatif olarak Nebim V3’ü GİB’in portali ile entegre ederek de yürütün.
 • e-Arşiv

  Toptan satış, perakende satış ve e-ticaret satışlarınızdan doğan e-Arşiv faturalarınızı Nebim V3 ile düzenleyin.
 • Maliyetlendirme ve Maliyet Düzenleme

  Ürünler ve malzemeler için seçtiğiniz maliyet yöntemine göre SKU seviyesine inerek maliyetlerinizi hesaplayın. Tüm satın alma, ithalat ve satış faturalarınızda maliyet / karlılık düzenlemelerini seçilen oran, masraf faturası ya da belli bir tutara göre otomatik gerçekleştirin.
 • Gerçek Zamanlı Muhasebe Entegrasyonu

  Operasyonel tüm işlemlerinizin süreç bazında gerçek zamanlı olarak e-defter usulüne uygun formatta muhasebe kaydının oluşmasını sağlayın ve oluşan muhasebe fişinden kaynak fişe direkt ulaşarak kontrol işlemlerinizi pratik bir şekilde yapın.
 • e-Beyanname ve e-Defter

  GİB Yazılım Uyumluluk Onayı almış bir uygulama olan Nebim V3 E-Defter sayesinde otoritenin e-defter için öngörmüş olduğu zorunlu bilgiler ve şart koşulan formata uygun şekilde defterlerinizi hazırlayıp, defter beratlarınızı oluşturup GİB’e beyan edin.
 • Maliyet Merkezleri Yönetimi

  Tüm giderlerinizi oluşturduğunuz maliyet merkezi hiyerarşisinin ilgili gider kalemini temsil eden seviyesine vereceğiniz dağıtım oranlarına göre dağıtın. Giderlerinizi bu hiyerarşik sisteme göre takip edin.
 • Sabit Kıymetler

  Sabit kıymetlerinizi, barkod, fotoğraf, sigorta, alış, satış bilgileri, personel zimmetleme detayında takip edin. Amortisman hesaplamalarınızı VUK ve TMS16'ya göre ayrı ayrı yapın
 • TFRS

  Yeni TTK' ya göre faturaların reeskont düzeltmeleri, reeskont fişi oluşturma ve çalışanların kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılması işlemlerini TMS' ye göre yapın